Participants

Vsevolod Adler (Landau Institute and Technical University of Berlin)
Vasyl Alba (MIPT, Dogloprudny)
Oleg Alekseev (Landau Institute)
Alexander Belavin (Landau Institute)
Mikhail Bershtein (Landau Institute and Independent University)
Leonid Bogdanov (Landau Institute)
Herman Boos (Wuppertal University)
Pavel Bushlanov (Lebedev Institute)
Andrey Bytsko (Steklov Institute, St. Petersburg)
Sergei Derkachev (Steklov Institute, St. Petersburg)
Andrea Cappelli (INFN, Florence)
Leonid Chekhov (Steklov Institute, Moscow)
Edward Corrigan (Durham University)
Vladimir Fateev (LPTA, Montpellier)
Rainald Flume (Bonn University)
Azat Gainutdinov (Lebedev Institute)
Rustem Garifullin (Math. Institute, Ufa)
Guenter von Gehlen (Bonn University)
Frank Goehmann (Wuppertal University)
Ismagil Habibullin (Math. Institute, Ufa)
Kazuo Hosomichi (Yukawa Institute)
Nikolai Iorgov (Bogolyubov ITP, Kiev)
Alexandr Kirillov (Ulyanovsk University)
Sergei Khoroshkin (ITEP)
Anton Khoroshkin (ITEP)
Andreas Kluemper (Wuppertal University)
Hitoshi Konno (Hiroshima University)
Igor Krichever (Landau Institute & Columbia University)
Michael Lashkevich (Landau Institute)
Sergei Lukyanov (Rutgers University)
Cyril Malyshev (Steklov Institute, St. Petersburg)
Sergei Manakov (Landau Institute)
Vladimir Marikhin (Landau Institute)
Andrei Marshakov (Lebedev Institute and ITEP)
Chihiro Matsui (Tokyo University)
Oleg Miroshnichenko (Bogolyubov ITP, Kiev)
Giuseppe Mussardo (SISSA, Trieste)
Khazret Nirov (Wuppertal University)
Yurii Nidaev (Kiev University)
Mikhail Olshanetsky (ITEP)
Alexander Orlov (Oceanology Institute)
Stanislav Pakuliak (JINR)
Sergei Parkhomenko (Landau Institute)
Paul A. Pearce (Melbourne University)
Andrei Pogrebkov (Steklov Institute, Moscow)
Igor Polyubin (Landau Institute)
Dimitrii Polyakov (Witwatersrand University)
Valery Postnikov (People Friendship University)
Georgii Pronko (IHEP)
Yaroslav Pugai (Landau Institute)
Pavel Pyatov (Math. Dep. HSE)
Alexander Razumov (IHEP)
Sylvain Ribault (LPTA, Montpellier)
Alexei Rosly (ITEP)
Pavel Saponov (IHEP)
Elena Savelova (Ulyanovsk University)
Alexei Shabat (Landau Institute)
Junichi Shiraishi (Tokyo University)
Nikita Slavnov (Steklov Institute, Moscow)
Andrey Smirnov (ITEP)
Vyacheslav Spriridonov (JINR)
Alexei Starobinsky (Landau Institute)
Bulat Suleimanov (Math. Institute, Ufa)
Takashi Takebe (Math. Dep. HSE)
Vitaliy Tarasov (Steklov Institute, St. Petersburg)
Grigory Tarnopolsky (MIPT, Dogloprudny)
Ilya Tipunin (Lebedev Institute)
Valeriy Tolstoy (Moscow University)
Sergei Vergeles (Landau Institute)
Mikhail Yurishchev (IPCP, Chernogolovka)
Anton Zabrodin (ITEP)
Alexander Zamolodchikov (Landau Institute & Rutgers University)
Anatoly Zhiber (Math. Institute, Ufa)
Paul Zinn-Justin (LPTMS)
Andrei Zotov (ITEP)

General
- Home
- Participants
- Program
- Registration
- Poster
- Sponsors
Practical Info
- Transportation
- Accomodation
- Landau Institute

Web master